Πιστοποιήσεις

Η βιοτεχνία πάγου ICEBILL πραγματοποιεί κάθε τρίμηνο χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους στα προϊόντα της και σε τρία διαφορετικά στάδια παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους μόλυνσης οποιουδήποτε σημείου του προϊόντος και καταθέτει τα αποτελέσματα στην Υγειονομική Διεύθυνση του νομού Γρεβενών.

  1. Βιβλίο προμηθευτών
  2. Βιβλίο καταγραφών ψύξης
  3. Βιβλίο καθαρισμού και απολύμανσης
  4. Βιβλίο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού
  5. Βιβλίο απεντόμωσης και μυοκτονίας